Агро кантарите – описание

Агро кантари - описание

Агро кантарите – описание

При агро кантарите – описание – съвременното селско стопанство съчетава много различни области на дейност и е оборудвано с почти същото високотехнологично оборудване. Като съоръженията за индустриална химия. Земеделците отдавна са се сдобили със собствени лаборатории, където активно се извършват различни изследвания и анализи. Някои видове селскостопански работи се извършват от автоматизирани системи, роботи. Голямо значение се отделя на оборудването за тежести.

Основната характеристика на оборудването за претегляне за селскостопанската индустрия е високата товароносимост. Като се има предвид, че трябва да се претеглят както животни, така и чанти, колички и дори камиони и вагони.

Нерационално е да се разтоварва специално оборудване, за да се определи масата на входящия товар (особено ако е насипен продукт – семена или зърна). Много по-лесно е да го претеглите в неговата цялост и едва тогава да изведете точното тегло на стоката. Ето защо е изключително важно агро кантарът да издържи на маса над 100 тона.

Кантари за добитък

Мнозина погрешно вярват, че животните, могат лесно да бъдат претеглени на конвенционални промишлени или търговски кантари. Но всъщност, такива модели не са предназначени да определят теглото на движещите се обекти и да показват неточни резултати. Затова бяха специално разработени отделни видове агро кантари за добитък. Които също се използват активно във ветеринарната медицина и зоологическите градини.

Животните, особено коне, крави, прасета, не могат да се очаква да бъдат научени да стоят на едно място за известно време, те винаги ще се движат, ще се преместват и т. н. Следователно реалната маса с висока степен на точност при добитъка може да се определи само с помощта на специализирано оборудване, специализирани за целта агро кантари.

Агро кантарите за добитък са оборудвани със специални функции за осредняване и задържане на теглото, което гарантира точни измервания.

Видове агро кантари за добитък

Преди време фермерите активно използваха механично и тегловно оборудване за претегляне на животни. Сега тези представители на системите за тегло са остарели и практически не се използват. Лидерите са електронни модели, състоящи се от специална платформа за получаване на стоки, сензори и пълноправен терминал, който обработва и издава резултати от претеглянето.