В какво да инвестираме – злато или акции?

инвестиране-в-злато-или-акции

Да инвестираме в злато?

Вярвате или не, да инвестираме в злато на българския пазар не е достатъчно прогресираща и търсена, а като включим и непрекъснатото покачване на цената на тази суровина, ситуацията се изостря още повече.

Преди повече от десетилетие и половина, стойността на ценната суровина, изразена в американска валута, бе приблизително $300. В днешни дни, стойността вече не е същата. Генерално, инвестициите в злато са с разностранен характер.
Ако стъпим встрани от традиционнната инвестиция в кюлчета и/или монети, днес можем да се снабдим сравнително лесно и със специален „златен сертификат”, удостоверяващ собствеността върху скъпата суровина.

Най-рискованите инвестиции:

Заедно с него могат също да се закупят взаимни фондове, златни фондове, различаващи се осезаемо от стандартните. Като цяло, инвестицията в злато е скъпо и рисково начинание. Сред най-рисково е да инвестираме в  „златните фючърси”. Макар и доста изкушаващи, тези опции не са и налични, поне на този етап, на територията на страната ни, но пък никой не казва, че не бихте могли да се доверите на посредници, които разполагат с достъп до интернационалните пазари.

Извън множеството финансови инструменти, можете да закупите също метали под формата на златни ключета или монети. Тук можем да посочим една почти незабележима разлика, която се изразява в липсата на нумизматична стойност при златните монети, изсечени от инвестиционно злато. Колкото до ценообразуването им, себестойността им се формира от ключетата и златото взети заедно.

Вашият коментар