Изграждане на входящи връзки (линкове)

Изграждане на входящи връзки (линкове)

Има три вида връзки, които са важни за всяка стратегия за SEO

  • Вътрешни
  • Външни
  • Входящи

Вътрешните връзки са тези, които създавате в съдържанието си и сочат към други страници на Вашия сайт. Те помагат на потребителите и Google да се ориентират в уебсайта и да имат достъп до неговото съдържание.

Външните пък са тези, които създавате в съдържанието си и сочат към други домейни. Те изграждат доверие с публиката и търсачките.

Докато входящите се генерират от други издатели, които сочат към вашия сайт и повишават класирането при търсене / стимулират реферален трафик.

Формулирайте стратегия за връзки за SEO

Когато формулирате стратегия за линкове за SEO промоция на уебсайтове, е лесно да се съсредоточите предимно върху получаването на входящи. В същото време солидната SEO стратегия разглежда, как да използваме и трите вида връзки, за да отговорим на нуждите и предпочитанията както на потребителите, така и на Google.

Маркетолозите е необходимо да се придържат към най-добрите практики и за трите типа, за да получат най-значителната възвръщаемост от усилията си за SEO.