Какви са частите на септичната система?

частите на септичната система

Какви са частите на септичната система? Септичната система събира всички отпадъчни води от дома, разгражда ги и ги изхвърля. Следните части работят заедно, за да помогнат на септичната система да функционира:

  • Дренажна линия
  • Септична яма
  • Дренажно поле
  • Дренажна кутия
  • Почва

Дренажна линия, една от частите на септичната система

Всички водопроводни инсталации в дом със септична система се събират в дренажната линия. След това дренажната линия захранва всички отпадъчни води от дома в септичната яма.

Септична яма

Септичната яма получава отпадъчни води от дренажната линия. Веднъж попаднали в резервоара, течните отпадъци се изпомпват в дренажното поле. Твърдите отпадъци се утаяват на дъното на резервоара под формата на утайка. Естествените бактерии в крайна сметка разграждат утайките, за да могат да бъдат изпомпани в дренажното поле.

Дренажно поле

Дренажното поле, известно още като поле за излугване, получава течни отпадъци от изхода на резервоара и ги разпръсква в почвата. Дренажните полета се състоят от наклонени надолу подземни тръби и чакъл за разпространение на отпадъчни води от септичната яма. Подреждането на компонентите на дренажното поле е проектирано да избегне достигането на отпадъчни води до повърхността на вашия двор и да предотврати оттичането.

Разпределителна кутия

Разпределителната кутия е бетонен или пластмасов куб, предназначен да разпределя равномерно отпадъчните води между дренажно поле или поредица от дренажни полета. Той съдържа множество изходи към различни секции на дренажно поле, като гарантира, че всеки регион на полето получава равни количества вода. Разпределителната кутия е разположена по-ниско от септичната яма и използва гравитацията както за приемане на отпадъчни води от резервоара, така и за разпределянето им в дренажното поле.

Почва

Почвата е критична част от септичната система, тъй като е окончателното пречистване на отпадъчните води. След като водата навлезе в дренажното поле и се просмуче надолу, почвата елиминира бактериите, вирусите и хранителните вещества в отпадъците. Не всички видове почви са ефективни за третиране на септични отпадъци. Глинестите почви, почвите с различни размери на частиците, са най-добрите за септични ями, защото не се запушват лесно. Почви, които лесно абсорбират вода, като глина и тиня, абсорбират вода и са склонни към запушване.

Септичната яма разчита на бактерии, за да разграждат твърдите отпадъци, които се утаяват на дъното. След като твърдите частици се разградят до течност, те се изпомпват в дренажното поле. Дренажното поле работи заедно със септичната яма. Отпадъците, които съдържат достатъчно течност, за да бъдат изпомпвани от резервоара, се изпразват в почвата през дренажното поле.

Проблеми могат да възникнат, ако слоят утайка на резервоара стане твърде висок. Това може да запуши изходната тръба и да попречи на водата да излезе към дренажното поле. Когато това се случи, в двора ви ще се образуват локви, когато резервоарът прелее. Когато изпразните резервоара си, може да се добави бактериална добавка, за да се увеличи ефективността на бактериите, които разграждат утайката в течност. Повече, за това как да се справим с почистването на септичната яма, при преливане вижте тук.

Септичните ями обикновено са направени от бетон, фибростъкло или полиетилен. Тези материали са идеални, защото не са склонни към напукване, докато са под земята. Ако септичната яма се спука, отпадъците ще изтекат и ще образуват локва на повърхността над резервоара. Септичната яма задържа отпадъчните води достатъчно дълго, за да се разделят твърди частици и масла.