Как домашните любимци въздействат на децата ни? (първа част)

как домашните любомци въздействат на децата ни

Домашните любимци, независимо от вида, размера и пола си, играе много голяма роля в оформянето на личността на детето в семейството, на неговото психическо и физическо развитие. Отдавна е доказано, че хора, които имат домашни любимци боледуват по-малко и са по-издържливи на стреса.

Питомецът в дома може да помогне на родителите да възпитат в детето си качества като отговорност, точност, състрадание, умение да се разчита на собствени сили и уважение към чуждото лично пространство. Това е така, защото дори и родителите да са склонни да прощават много от дяволиите на децата си, то кучето или котката няма да търпят грубо отношение към себе си.

Животните помагат на малчуганите да придобият навици на самостоятелни личности.

Всъщност те играят ролята на домашни психотерапевти, на които децата могат да разкажат всички свои мъки и проблеми без риск да срещнат неразбиране. В цял свят е позната терапевтичната методика на изполване на благоприятното въздействие на животните към хората. Съществуват детски болници, в които дори има специален щат за куче. Присъствието на животното чувствително съкращава срока на лечението и предотвратява здравословни усложнения.

Кучетата често се използват при лечение на деца с психически отклонения: при умствена изостаналост, аутизъм и др. Конете също са великолепно средство за рехабилитация на деца със заболявания на опорно-двигателния апарат. По време на ездата се провежда интензивна тренировка на всички мускулни групи. Развива се координация на движенията, подобрява се чувството за равновесие. Освен физически ездата помага и психически на детето – тя повишава вниманието и концентрацията, подобрява работата на паметта и логичното мислене. Това е така, тъй като при езда трябва да се запомнят много нови движения. След което те да се повтарят в определена последователност.

Присъствието на домашен любимец дава много добри резултати при лечение на деца с хипертония, невроза, липса на внимание, проблеми с учението, неувереност в себе си. Самооценката на детето чувствително ще се повиши, ако то полага грижи за някакво животинче. Питомецът вкъщи прави и родителите, и децата по-добри, отзивчиви и общителни…

Вижте втората част на тази статия тук!

Вашият коментар