Как правилно се изхвърлят строителните отпадъци?

строителните отпадъци

Когато повечето хора мислят за изхвърляне на строителните отпадъци, те си представят контейнер, пълен със строителни материали, готови да се отправят към депото. В действителност процесът зависи до голяма степен от вида на използвания отпадък, както и от степента, до която тези материали могат да бъдат повторно използвани или рециклирани.

Извозване на отпадъци от строителни материали

Отпадъците от строителни материали често могат да избегнат изхвърлянето, като вместо това се използват повторно на място. Повторното използване или рециклиране на строителни материали е не само страхотно за околната среда чрез намаляване на отпадъците. Изпращани на депата, но също така може да създаде значителни икономии на разходи.

Неизползваните материали в добро състояние могат да бъдат използвани за бъдещи задачи вместо закупуване на повече продукти, като боя, дърво и пирони. Някои материали, като бетон, могат да бъдат натрошени за бъдеща употреба, докато стоманата и други метали могат да бъдат разтопени и реформирани.

Всички отпадъци от строителни материали, които не могат да се използват повторно на място. Могат да бъдат поставени в контейнер за събиране от компания за управление на отпадъци или транспортирани до депо или съоръжение за рециклиране.

Изхвърляне на строителните отпадъци от разрушаването

Подобно на строителните материали, отпадъците от разрушаване често могат да бъдат рециклирани. Сортирането на остатъците от разрушаването, за да се даде възможност за рециклиране. Може да отнеме много време, но може да доведе до спестяване на разходи и е по-добро за околната среда, отколкото да ги изпратите несортирани до съоръжение за отпадъци.

Отломките от разрушаване могат да съдържат опасни материали, най-вече азбест. Което изисква внимателно боравене и изхвърляне, за да се предотвратят неблагоприятни последици за здравето. Когато боравите и изхвърляте азбест — или всякакви други опасни отпадъци от разрушаване. Уверете се, че спазвате всички приложими закони и разпоредби във вашата юрисдикция. И използвайте услугите на лицензиран специалист или фирма за отстраняване на отпадъци, когато е необходимо.

Изхвърляне на опасни строителни отпадъци

Опасните строителни отпадъци, независимо дали са материали, съдържащи азбест или просто остатъци от боя, изискват внимателно съхранение. Боравене и изхвърляне, за да се предотврати увреждане на работниците, както и на околната среда. Процесите на изхвърляне на опасни отпадъци варират в зависимост от материала и трябва да се извършват в съответствие с местното законодателство; пренебрегването на спазването на тези правила може да доведе до солидни глоби, забавяне на проекти или други наказания.