Пет грешки при „Day Trading“, които трябва да избягвате

пет грешки при day trading, които да избягваме

В търговията с голям ливъридж и конкретно при „day trading” има определени лоши практики, които могат да доведат до пълна загуба на парите в сметката. Има пет обичайни грешки, които трейдърите могат да допуснат в опита си да възстановят загубите, но това в крайна сметка има обратен ефект.

По-долу ние очертаваме тези пет потенциално опустошителни грешки, които могат да бъдат избегнати чрез знания, дисциплина и алтернативен подход.

Осредняване на губещи позиции

Трейдърите често се спъват в практиката си на осредняване на сделките. Това рядко е планувано предварително, но в крайна сметка много често се случва. Има няколко проблема с осредняване на позициите.

Основният проблем е, че така се задържат загуби. Не само потенциално на пари, но и на време, а те са ценни ресурси и трябва да се използват по един по-добър начин.

На второ място – необходима е по-голяма възвръщаемост на оставащия капитал, за да възстановите първоначалната загуба от търговията. Ако един трейдър загуби 50% от сметката си, то ще е нужна 100% възвръщаемост, за да се върне на първоначалното капиталово равнище. Загубата на голям процент пари от отделни сделки или в отделни дни може да осакати търговията за дълъг период от време.

Осредняването на лоши позиции неизбежно ще доведе до голяма загуба или „margin call”, тъй като трендът може да се задържи по-дълго, отколкото един трейдър може да остане ликвиден, особено ако всяка следваща сделка за осредняване е по-голяма от предходната.

Търговците, практикуващи “day trading” са особено чувствителни към тези проблеми. Когато търгуваме на малки времеви рамки се предполага, че възможностите са краткотрайни и следователно са необходими бързи излизания от лошите сделки.

Предварително заемане на позиции преди новини

Търговците знаят новините, които може да раздвижат пазара, но посоката не е известна предварително. Следователно, дори един трейдър да е сравнително уверен, че предстоящата новина ще се отрази на пазара, например Федералният резерв да повиши или намали лихвените проценти, ще е много трудно да предскаже как пазарът ще реагира на тези очаквани новини. Други фактори, като например допълнителни изявления, цифри или прогнозни индикации, предоставени от новинарски съобщения, също могат да направят пазарните движения изключително нелогични.

Съществува и простият факт, че около новини обикновено има моменти на висока волатилност. Тогава се използват и пласират всички видове поръчки и позиции на пазара, а стоп поръчките започват да се задействат и от двете страни. Това често води до действия, подобни на камшик, преди да се появи основната тенденция, ако изобщо се появи.

Поради всички тези причини, вземането на позиция преди излизане на новината може сериозно да застраши шансовете на търговеца за успех.

Търговия при извънредни новини

По същия начин и една извънредна новина може да се появи на пазарите по всяко време, причинявайки агресивни движения. Макар да изглежда лесно да спечелим пари по този начин, ако това се прави без солиден и доказан план за търговия, то може да бъде също толкова опустошително, колкото и търговията преди новини.

Трейдърите трябва да чакат да намалее волатилността и да се развият окончателни тенденции след новинарски съобщения. По този начин има по-малко опасения за ликвидността, рискът може да се управлява по-ефективно и да се вижда по-стабилна ценова насоченост.

Рискува повече от 1% от капитала

Практиката за поемане на прекомерен риск не се равнява на прекалено висока възвръщаемост. Почти всички търговци, които рискуват големи суми от капитала за отделни сделки, в крайна сметка ще загубят в дългосрочен план. Общо правило е, че търговецът трябва да рискува (по отношение на разликата между цената на влизане и излизане) не повече от 1% от капитала, на която и да е отделна сделка. Професионалните трейдъри често биха рискували далеч по-малко от 1% от капитала.

Дейтрейдингът също заслужава голямо внимание в тази област и е необходимо да се въведе и дневен рисков максимум. Този дневен рисков максимум може да бъде 1% (или по-малко) от капитала или еквивалентен на средната дневна печалба за период от 30 дни. Например, трейдър със сметка в размер на 50 000 щ.д. (ливъриджът не е включен) може да загуби максимум $ 500 на ден при тези параметри. Като алтернатива, тази сума може да бъде променена, така че да съответства повече на средната дневна печалба (т.е. ако един търговец прави $ 100 в положителни дни, той запазва своите загуби близо до $ 100 или по-малко).

Целта на този метод е да се гарантира, че нито една сделка или ден за търговия няма да окаже значително влияние върху сметката. Следователно търговецът знае, че няма да загуби повече в една сделка или ден, отколкото може да си върне в друг, като приеме максимален риск, който е равен на средната дневна печалба за период от 30 дни.

Нереалистични очаквания

Много неща могат да се кажат за нереалистичните очаквания, които идват от много източници, но често водят до всички горепосочени проблеми. Не можем да очакваме нещата да се случват според нашите желания. Просто казано, пазарът не се интересува от индивидуалните желания и търговците трябва да приемат, че пазарът може да бъде волатилен и нестабилен в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Няма съвършен метод за прогнозиране и печалба от всяко движение. Ако вярваме, че е възможно винаги да сме на печалба, това ще доведе до разочарование и грешки в преценката.

Най-добрият начин да се избегнат нереалистични очаквания е да се формулира план за търговия. Ако постигате стабилни резултати, не го променяйте – с ливъридж дори и малка печалба може да стане голяма. Тъй като капиталът нараства с течение на времето, размерът на позицията може да бъде увеличен, за да се постигне по-висока възвръщаемост или могат да бъдат приложени и тествани нови стратегии.

Трябва също да се има предвид какво предлага пазарът през различните интервали от време. Например, пазарите обикновено са по-нестабилни в началото на търговската сесия, което означава, че специфичните стратегии, използвани по време на отварянето на пазара, може да не работят по-късно през деня. Той може да стане по-спокоен, докато денят напредва и може да се използва различна стратегия. Ако можете да приемете това, което се предлага във всеки момент от деня, дори и да не отговаря на очакванията ви, вие сте по-добре позиционирани за успех.

Заключение

Има пет често срещани грешки при „day trading”, които могат да засегнат трейдърите във всеки един момент. Тези грешки трябва да се избягват на всяка цена, като се разработи план за търговия, който да ги взима под внимание.

Когато става въпрос за осредняване, търговецът не трябва да добавя нови позиции, а да продаде губещите бързо, с предварително планирана стратегия за излизане. Освен това, търговците трябва да следят новините докато получената волатилност се понижи. Рискът също трябва да се държи под контрол по всяко време, без да се губи повече от това, което може да бъде спечелено от друга позиция.

И накрая, очакванията също трябва да бъдат под контрол, като се приеме какво предлага пазара в определения ден. Като цяло трейдърите имат по-голяма възможност за успех, ако разбират обичайните клопки и как да ги избегнат.

Вашият коментар