Без категория

броене на банкноти

Принципът на работа на устройството за броене на банкноти има структурни различия от брояча на монетите, но той съчетава едно нещо – преброяване на броя на паричните единици. В устройства за сметката парите се поставят в специален резервоар и се натиска бутона за стартиране, след което действията се извършват в автоматизиран режим. Всеки модел работи съгласно специално определена програма. За да се брои, монетите се изсипват в зареждащ бункер, наподобяващ