Smart home (първа част)

smart home

Умен дом

Умен дом – какво представлява той? Казват, че домът прилича на своя стопанин: в апартамента на възрастната дама от всяко кресло лъха усещане за уют; къщата на успешния бизнесмен демонстрира благополучие и увереност в собствените сили; арт-студиото на младия художник напълно отразява творческия полет на мислите му.

При добрия домакин ръцете не работят отделно от главата: очите виждат, ушите чуват, мозъкът взема решения и подава команди към тялото. Именно по този начин се постига най-добър работен резултат – обединяването на всички системи на организма в едно цяло води до оптималното му функциониране.

Същото нещо се случва и при т. нар. „Умен дом“ (англ. Smart Home) – всички системи при него работят последователно и съгласувано едни с други за постигането на най-добри резултати. В този дом няма да изгори кабел заради това, че върху него случайно е попаднала вода. Тръбите в „Умния дом“ няма да се спукат заради резките колебания в температурата. Стаята няма да изстине заради внезапно спиране на електричеството.

В съвременния технически свят, в който живеем не е проблем да си осигурим пълен контрол над дома. Няма нищо, което да не е по силите на „Умния дом“ – и това не е научна фантастика, а абсолютна реалност. Можете да осъществите наблюдение на апартамента си по онлайн мрежата в интернет или чрез дистанционно видеонаблюдение. Можете да програмирате взаимодействието на различните системи в дома си и тяхното поведение в зависимост от часа на денонощието, сезона или дори настроението си.

Smart Home

„Smart Home“ или още „умен дом“ е високотехнологична система, позволяваща обединяването на всички комуникации в едно цяло, което да бъде поставено под управлението на изкуствен интелект. Този интелект може да бъде програмиран и настроен спрямо всички нужди и желания на стопанина на дома.

Отопление, осветление, водопровод, алармена сигнализация – всичко това може да бъде подчинено на централизирано управление посредством инсталирането на интелигентната система „Smart Home“.

Примерите за духа от вълшебната лампа, който сбъдва желанията на домакина са безброй. Искате вечерно време в хола да свети полилеят, а през деня да бъде запалена единствено настолната лампа в кабинета ви? Искате да заминете на вилата си, но не желаете в нея да бъде студено, когато пристигнете? Много е просто: доверете се на услугите на „Умния дом“…

Вижте втората част на тази статия тук!

Статията е предоставена от екип на Smart Devices

Вашият коментар