Идеи за инвестиране – част 2

Идеи за инвестиране - част 2

“Идеи за инвестиране”…продължение от част първа

Все по-разнообразни днес са инвестициите в глобалната мрежа. Интернет е и търговска площ, и казино, и социална мрежа. Много компании изтеглят бизнеса си основно в интернет. При това търсят партньори-инвеститори, които да вложат парични средства в бизнеса им и съответно да участват в разпределението на печалбите.

Възможности за инвестиране има както в чужд, така и във ваш собствен бизнес. Във втория случай основната грешка на вложителя се крие в търсенето на нови идеи, на ниши, които все още не са заети. Това, разбира се, съвсем не е лошо, дори е находчиво, но практиката показва, че първоначални инвестиции е най-добре да се правят във вече разработени и сигурни бизнес сфери.

Основните недостатъци при откриване на собствен бизнес са:

– непредсказуемост на рисковете;

– загуба на време и нерви;

– конкуренция.

Основните преимущества обаче са възможност за получаване на голям доход и реализиране на собствените възможности.

Ако желаем да инвестираме в чужд бизнес, можем да закупим акции на компания или да вложим в облигации. Можем да инвестираме и директни финансови средства като пряк капитал в авоарите на компанията.

Идеи за инвестиране: акции в готов бизнес

Как точно да вложим пари в акции? Ако никога до този момент не сме търгували с ценни книжа и нямаме ни най-малка представа как да го направим правилно, най-добре е да поверим акциите на опитен трейдър. Покупката на акции и предпродажбата им след това носи добра печалба. Годишната доходоносност от този инвестиционен инструмент достига до 100 %. Търговията на акции може да става посредством фондовата борса. Необходимо е да си откриете сметка при брокер и да провеждате финансови операции с него с помощта на специална програма. Ако сте ограничени откъм време и не можете самостоятелно да се занимавате с това, трябва да доверите сметката си в ръцете на професионалист.

Какъвто и вариант да изберете, не трябва да забравяте, че винаги съществува рискът да загубите парите, които сте вложили в бизнеса. Много добре ще е, ако разбирате от сферата на дейност, в която сте избрали да инвестирате. Тогава вашите шансове да получите стабилен доход ще бъдат много по-големи!

Вашият коментар