Нагласи при взимане на инвестиционни решения

инвестиционни решения

Видове нагласи: подценяване

Нагласи при взимане на инвестиционни решения. Инвеститорите често подценяват няколко неща:

Използването на стоп

Независимо дали стопът е само ниво, което инвеститорът наблюдава, или е поставил автоматична стоп поръчка, тази концепция е жизненоважна за оцеляването му на пазарите. Всяка една позиция може да се окаже грешна и инвеститорът трябва предварително да е решил при пробива на кое ниво тази позиция вече няма да има потенциал за печалба според неговата система.

Размерът на позицията

Той трябва да е съобразен с риска, който представлява самата позиция, а освен това и с капитала, с който инвеститорът разполага. В зависимост от предпочитанията за риск, всяка една позиция трябва да представлява между 1% и 2% риск от капитала на инвеститора, а при по-консервативни трейдъри – дори и по-малко.

Дисциплината

Много неопитни инвеститори подценяват важността на дисциплината. Веднъж оказали се в печеливша позиция, те пренебрегват сигналите на следваната от тях система и се подлъгват да поемат излишен риск, да вземат инвестиционни решения, които не са плод на проверен метод, а желание за бързо забогатяване.

Изпробване на системи

Друга грешка на неопитните инвеститори е липсата на търпение при изпробването на системи за търговия. Първият вид проблем възниква, защото не се отделя достатъчно дълъг период за тестване на определена система. Вторият вид проблем е свързан с липсата на доверие на вече изпробвана печеливша система.

Нито една система за търгуване не работи във всеки един период на пазарите. Може би най-нелепата грешка на неопитните трейдъри е изоставянето на печеливша система, само защото тя не е дала печеливши сигнали за даден времеви период. Важно е разбира се да се прецени в кога да се използва тази система. Някои системи работят добре при слаба волатилност в пазарите, други – при силна. Някой имат за основа избягването на важни икономически събития като катализатор, а други – точно обратното – използването на тези събития.

Вижте Втора част тук!

Вашият коментар