Спестяванията на българите – какво да правим с тях?

инвестиционни фондове

Какво правим със спестяванията на българите. Това си го задават над милион българи, които имат спестени пари в банката. Приблизително толкова са гражданите с някакви свободни пари, които стоят на депозити при минимална лихва. След спадането на основния лихвен процент през 2016 година, доходността от тези спестовни влогове стана почти незначителна и често не покрива годишната инфлация. Ето защо нараства броят на хората, които се замислят за алтернативни форми на спестяване или инвестиране. Така българите постепенно започват да се информират и за други финансови инструменти, които да им носят по-голяма доходност.

Спестяванията на българите и инфлацията – как да се справим

Както стана дума, най-големият враг на спестените средства е инфлацията. Тя постепенно „изяжда“ не само лихвата, но и спестените суми на населението. Така реалната стойност на парите спада, въпреки малкия им номинален растеж. Въпреки новите ниски лихвени условия, половината от българите вярват на банките и не биха спестявали или инвестирали парите извън банковия сектор. Една от причините за това е, че Фондът за гарантиране на влоговете защитава вложенията до 100 000 евро. Един механизъм, който сработи успешно при фалита на една от големите банки преди няколко години. За този тип клиенти някои банки конструираха комбинирани депозитни продукти. В най-общи линии те представляват следното – хибрид между обикновен банков депозит и инвестиционна сметка, която се инвестира от професионални инвестиционни мениджъри в други финансови инструменти с цел по-висока доходност. По този начин, с минимален риск, банките запазват клиентите си и правят стъпка към предлагане на по-добра възвращаемост на спестяванията.

Инвестиционни фондове

Такъв премерен риск, предлаган от банките, дават инвестиционните фондове. За да балансират риска си, те инвестират събраните средства в различни финансови инструменти. Сред тях са: акции, облигации, държавни ценни книжа, имоти и др. Според данни от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) 90% от тези фондове са показали положителна доходност през 2016 година. Въпреки някои колебания на част от тях, общият тренд е положителен между 4 и 20 процента на годишна база.

Вашият коментар