Кои документи изискват нотариална заверка?

Кои документи изискват нотариална заверка?

Много е важно да се знае кои пълномощни изискват задължително нотариално заверяване

Тъй като валидността на документите зависи именно от нотариална заверка. В статията по-долу ще обясним подробно кога гражданите и юридическите лица са длъжни да се свържат с нотариус за удостоверяване на пълномощно. Също така кога не е необходимо да търсят подобна заверка, а е достатъчно да направят договор между двете страни.

Лицето, което държавата е назначила за извършването на определени функции, касаещи узаконяване на дадени сделки, се нарича нотариус.

Във всеки град, имащ районен съд, трябва да има поне две нотариални кантори. Нотариусите имат правомощията да извършват само определени нотариални дейности. Това са удостоверения на подпис на частни документи.Също така и документи,  които не подлежат на вписване, подписи и съдържание на пълномощното и верността на преписи и извлечения..

Любопитен факт:

Да споменем, че българските капитани също могат да извършват определени нотариални действия, като напр. да пазят саморъчни завещания и да удостоверят подписи на документи, които не подлежат на вписване в имотния регистър.

Много е важно да споменем, че нотариусът може да се издава нотариален акт за всякакви сделки. Но при тези, с които прехвърляме собственост или учредяваме вещни права върху недвижими имоти, нотариалната форма е задължителна. Няма как да пропуснем и нотариалните такси, които понякога могат да бъдат доста високи. Затова е важно и тях да обсъдите с нотариус, преди да преминете към изготвяне на документи.

Примерна такса за съхранение на саморъчно написани завещания е 30 лева (тридесет лева). Не е изключено дадена дейност да се калкулира на база изразходвано време. Съществуват и т.нар. двойни такси, но за повече подробности, най-добре да се обърнете към нотариална кантора.

Важна препоръка! Ако търсите нотариус в София, Варна, Бургас или другите големи на страната, то Ви съветваме да се съобразите с потребителските отзиви и едва тогава да вземете правилното решение. Почти няма случаи, в които потребителите да Ви подведат, а точно обратното, ще Ви насочат към най-правилният избор.

Posted in

Pavel

Дългогодишен експерт в областта на сектор Дигитален Маркетинг!

Вашият коментар