Нива на подкрепа и съпротива в инвестирането

нива инвестиции

Как се образуват нивата на подкрепа и съпротива

Нивата на подкрепа и съпротива при инвестирането са резултат от поведението на пазарните участници. Интензитетът на търсенето и предлагането на един финансов инструмент на дадена цена образуват в нея нива. Тези нива имат тенденцията да спират цената от последващ спад (подкрепа) или да пречат на последващо възходящо движение (съпротива).

Достоверност

Когато едно ниво на подкрепа или съпротива е образувано в по-далечен минал момент, то има по-малък шанс да потвърди ефекта си. Колкото по-скоро се е образувало едно ниво на подкрепа или съпротива, толкова по-скоро са били взети инвестиционните решения, които са довели до образуването му. От това следва, че пазарните участници, които стоят зад тези решения, биха сключили същия тип сделка на това определено ниво. Това е така, защото пазарните условия, в които са ги взели, най-вероятно все още са същите. Тези изводи правим без да вземаме предвид други фактори, които имат влияние върху образуването на такива нива.

Успеваемост

Шансът дадено ниво да бъде пробито се увеличава в зависимост от поведението на цената на финансовия инструмент при доближаване на същото ниво. При образуване на консолидация непосредствено до наблюдаваното ниво виждаме, че пазарните участници се приготвят да го „атакуват“. В тази ситуация те имат време да акумулират позиция в желаната от тях посока.
Ако пробивът на дадено ниво се случва след скорошно разтегнато движение на цената, шансът нивото да бъде пробито намалява. Рязкото движение на цената, което я отдалечава от предишна консолидация, заплашва от изтощаване на инерцията на пазарните участници. Това често води до т.н. фалшив пробив, който подвежда инвеститорите и води до сключване на сделки, които почти веднага се оказват губещи.

Ползи от инвестирането

Може би най-голямата полза от нивата на подкрепа и съпротива е възможността, която ни предоставят, да дефинираме риска си. Ако дадено ниво бъде пробито, то автоматично ни показва, че действията на пазарните участници са в полза на посоката, в която цената се движи, след като е взела предвид съответното ниво. Така инвеститорът може бързо да разбере грешката си или да получи бързо потвърждение, че е заел правилната позиция.

Вашият коментар