Подобряване на системата за набиране на персонал

Системата за набиране на персонал

Системата за набиране на персонал

Пазарът на труда не стои неподвижен. Очакванията на търсещите работа се променят, появяват се нови методи за оценка на кандидатите, бизнесът променя приоритетите си за търсене. Сред настоящите тенденции в областта на набирането и оценката на персонала може да се отбележи: Активно включване на социалните мрежи в процеса на набиране. Някои проучвания твърдят, че до 80% от търсещите работа в наши дни търсят работа с помощта на социалните медии. И тези цифри само ще нарастват. Личните препоръки продължават да играят огромна роля. От една страна, кандидатите се опитват да намерят работа чрез своя кръг от познати, използвайки целия мрежов ресурс. От друга страна, много компании популяризират програми за подбор на персонал въз основа на препоръки на служителите (препоръка).

Ние предлагаме професионални услуги в системата за набиране на персонал, особено за млади, стартиращи компании. Свържете се с нас. Град София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4.Телефонът ни е: +359 882 240 381.

Игрифициране на методите за набиране на персонал

Много компании, особено в технологичната индустрия, предлагат на своите кандидати да играят игри по време на процеса на наемане и в резултат на това си намират работа според техните умения, качества и способности да бъдат лидери. Техниките, които позволяват използването на изкуствен интелект за подобряване на качеството на подбора, придобиват все по-голяма популярност.

Например, на пазара вече съществуват програми, използващи AI (Arificial Intelligence), които със завидна точност оценяват не само профила на кандидата, но и поведенческия модел в социалните мрежи и предсказват вероятността за уволнение на кандидата при пробация. И това е само специален случай в поредица от революционни промени, които очакват пазара на труда с пристигането на Big Data. Това, което ще остане непроменено дори в ерата на всеобщата прозрачност, изкуствения интелект и роботизацията, е фактът, че качеството на човешкия капитал ще определи жизнеспособността и успеха на всяка бизнес стратегия. Следователно въпросът за ефективното набиране, подбор и подбор на персонал ще продължи да бъде актуален в списъка с ръководни и управленски задачи за мениджърите и отделите за човешки ресурси.

Набирането е една от основните отговорности на мениджърите по човешки ресурси. Правилният избор може да помогне за увеличаване на производителността, печалбата и морала.

Вашият коментар