Преодоляване на губеща серия в борсовата търговия

борсова търговия

Какво представлява губещата серия в борсовата търговия днес?

При днешната борсова търговия и вземането на инвестиционни решения губеща серия не означава задължително само сключване на сделки, от които се озоваваме на загуба. Губещата серия в борсовата търговия се идентифицира с период на неадекватно прилагане на установените от нас самите правила за търгуване, с пропуснатите в следствие на това ползи, нереализираната печалба или реализираната извън предварително пресметнатата загуба.

Психологическата страна на проблема

Трейдингът и инвестирането са дейности, които са функция на моментното ни емоционално и ментално състояние. Ако самият инвеститор не се чувства добре, има здравословни, емоционални или изобщо лични проблеми от всякакво естество, това неминуемо се отразява на решенията, които той взема като участник на финансовите пазари. Това важи и за най-опитните трейдъри. Белег за професионализъм е това какво правят те, когато се окажат в такъв период от професионалното си развитие. А такива периоди не се случват само веднъж.

Методи за преодоляване на негативна серия в борсова търговия

Първата цел при излизане от губеща серия не трябва да е наваксване на загубите, настъпили от нея. Целта трябва да е прекратяване на последващи загуби. Долуизброените методи по съществото си представляват поемане на все по-малък риск при вземане на инвестиционни решения. Това води до по-голяма дисциплина при спазването на правила, които вече са се доказали като печеливши за инвеститора.
За да се преодолее губещата серия и инвеститорът да се върне в обичайното си състояние на постигане на положителни резултати от стратегията си за търгуване на пазара, той трябва да предприеме последователно няколко стъпки:

1. Намаляване на размера на заеманите позиции.
2. Намаляване на броя на заеманите позиции.
3. При нужда – достигане до нула позиции и преустановяване за известен период участието си в пазара.
4. Търгуване с временно по-ниски краткосрочни цели. Целта на трейдъра трябва да е реализиране на малки печалби, които да възвърнат самочувствието му и доверието му в собствената му система за търговия.
5. Ако инвеститорът е член на печеливша трейдинг общност, осланянето му на предложения за инвестиции на негови колеги, които в момента са в печеливша серия, също е добро решение.

Автор: Даниел Йорданов

Вашият коментар