Професионално здраве: Ситуация и еволюция, тенденции в професионалните заболявания.

професионално здраве

Еволюция на концепцията за професионално здраве.

Концепцията за труд и работник се е развила през последните години, насочвайки човешката дейност към придобиване на професионално здраве на:

  • стойност
  • дизайн
  • решение
  • автономност
  • сътрудничество

оставяйки зад себе си концепцията за работника като краен оператор. В класически занаяти и умения, монофункционален и със задачи, разположени в типична работна зона.

По този начин работникът е част от система, подсистема и общности на практиката на работното място. Самата работа е обект на учебни групи и сложни дисциплини, които надхвърлят конвенционалните си рамки на действие.

Приносът на медицинския, медицински сестрински, психологически и инженерен специалист

се намира в отдадеността на работната сила, не само в работния процес. Но и като негов център на внимание и работа, но и в оперативното и стратегическо управление на компанията.

Поради тази причина насоките на професионалистите по трудова медицина адресират проблеми с по-голям и различен акцент. Като отсъствие от работа, организационен климат, компетенции, способности и умения. Специализация на оператора, управление на знания и възстановяване на оборотен капитал, наред с други.

Професионалното заболяване от монокаузален произход, установено в международните стандарти

проникнало в националните разпоредби, е парадигма, която е заменена при констатацията, че професионалните експозиции са предимно комбинирани. Много причинни, многоагенни, кумулативни и засягат нови изрази на физическа и генетична уязвимост при нашите работници.

По същия начин в съвременния проблем със здравето на работното място се появяват нови атрибути на професионална експозиция, като т.нар. Психосоциални рискови фактори, дисергономични фактори, опасни химични вещества и други, чиито мерки за контрол изискват цялостни стратегии за управление. И не само тези, получени от техническата област на безопасност и професионално здраве при работа. Затова доверете се на ЛОТ-КОНСУЛТ, които са номер едно доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа, ще ги откриете и на адрес гр. София, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16 или на телефон +359 2 917 29 18.

Вашият коментар