Нагласи при вземането на инвестиционни решения – Част 2

инвестиционни решения

Инвестиционни решения. Инвеститорите често надценяват няколко неща:

Предсказването на пазарни движения

В трейдинга и инвестирането често се смята, че печалбата е резултат от предсказване на бъдещото движение на даден финансов инструмент, валутна двойка или какъвто и да е друг предмет на търговия. Никой, дори най-успешните трейдъри, няма способността да е 100% прав в предсказанията си. Трейдърите-легенди често имат процент на успеваемост на сделките си между 50% и 60%. Неопитните инвеститори забравят нуждата от спазване на риск мениджмънт и паричен мениджмънт при сключваните от тях сделки, като разчитат единствено на успеха си да предскажат посоката на пазара.

Изграждането на мнение за инвестиционни решения

Изграждането на мнение за състоянието на даден финансов инструмент е важно, за да може инвеститорът да има причината да заеме определена позиция и вярата, за да продължи да държи капитала си инвестиран в нея. Това мнение обаче трябва да може да бъде опровергано от всяка обективна промяна в пазарните условия, която му противоречи.

Вслушването в съвети от телевизията

Твърде надценени са мненията на трейдинг гурута и известни телевизионни водещи, които те изказват във връзка с пазара. Един истински инвеститор не трябва да забравя, че печелившите му сделки идват от прилагането на изпробвана от него система и от собствените му усилия. Ако всеки следваше съветите на телевизята, то нямаше да има кой да застане на отсрещната страна на сделките. Забравя се също, че хората от екрана са точно това – хора, работещи в телевизията. Техните заплати не са резултат от вземане на инвестиционни решения, а от поддържане на аудитория.

Сляпо вярване във фундамента

Сляпата вяра във фундаментални причини пречи на избора на подходящ момент за сключване на сделка. Много често инвеститорът се оказва прав, но в твърде ранен момент. А да бъдеш прав не в точния момент, е равнозначно на това да си грешен. Много хора през 2010г. са били прави, че цената на златото ще се понижи. Само че това е започнало да се случва едва в края на 2012г.

Вашият коментар