Съвременни методи за рециклиране на строителни отпадъци

рециклиране на строителни отпадъци

В целия свят се наблюдава ръст на екологичната осъзнатост. Все по-малко остават териториите, които могат да бъдат използвани за заравяне на строителните отпадъци. По данни на Европейската Асоциация от събаряне на стари сгради всяка година на нашата планета се образуват 2,5 млрд. тона, от тях само в Европа – 180 млн. тона.

Очевидно е, че основният начин за справяне с тези отпадъци е тяхното рециклиране. Така няма да образуваме полигони с „марсиански“ пейзажи, а строителната промишленост ще получи качествен материал, за следващо използване.

Някои от методите за рециклиране не са толкова ефективни и не дават като резултат очаквания ефект – чистота на околната среда. Например, като стандартен метод за премахване на сграда се използва демонтажът. При това се образува огромна купчина строителен боклук, която камионите извозват в места за изхвърляне. Проблемът е в това, че с всяка година тези места стават все по-малко. И така, броят на сгради, които се събарят, главоломно расте. Това означава, че трябва ефективно да се преработват строителните отпадъци.

Какви са ефективните методи за рециклиране на строителните отпадъци?

Да видим как се рециклира строителният боклук

Тази процедура осигурява повторно използване на вече били в употреба материали – стар асфалт, стъкло, стоманобетон, тухла и др. Рециклирането позволява да се икономисат средства: материалът не се извозва от строителната площадка, не се харчат пари за товарене транспорт и разтоварване, няма нужда да се плаща за мястото, където се стоварва. За пример, купувачите на вторичния асфалт или арматура за извозване могат да използват собствен транспорт.

Мястото, където е извършено събаряне на сграда, винаги предполага ново строителство. Това значи, че ще е нужен бетон. При производството на бетон е по-изгодно и по-евтино да се добавя надробен бетон. Прахообразният пълнител има много добри характеристики. Значи е необходима специална техника. И действително, в света са изобретили специални машини за преработка на бетон. Технически се използва специална  инсталация (в нея бетонът е разделен на компоненти) и вакуум товарач.

Учените са разработили технология за строителство на домове с помощта на 3D-принтер, който използва преработените отпадъци за суровина.

Все повече се използват съвременни технологии за преработка на строителен отпадък.

Екологичната ситуация е много по-добра, в сравнение с 2013 година. Рециклирането на строителните отпадъци има огромно значение и за строителните фирми, които икономисват средства за закупуване на суровини.

Вашият коментар