Кой може да търгува на финансовите пазари – част 1

търговия-на-финансовите-пазари

Търгуване на финансовите пазари

финансовите пазари представляват съвкупност от хора и финансови отношения между тях. Целта на тази връзка е балансиране на търсенето и предлагането на капитали.
Съществуват няколко основни разновидности на т. нар. финансов пазар:

– Валутен пазар, известен още като Forex. Негова основна особеност е денонощната работа в продължение на 5 дни в седмицата. В събота и неделя, както и на международни и национални празници Forex не работи. На валутния пазар се купуват и продават валути на различните държави. Сделките се осъществяват не просто с пари, а с валутни двойки – например, USD/CAD – американски долар / канадски долар. Ако едната валута в двойката расте, другата съответно пада – поради тази причина на Forex може да се търгува не само при растеж, но и при спад на пазара.

– Пазар на ценни книжа – другото название на този сегмент е фондов пазар. На фондовия пазар се котират различни ценни книжа: акции, облигации (държавни и корпоративни), фючърси, опции и др. Механизмът тук е следният: закупуват се определен брой акции на активно развиваща се компания, чака се цената им да нарасне, след което част от пакета се продават, за да се възстановят разходите. Останалите акции се запазват като източник на пасивен доход.

– Стоков пазар – тук се котират различни ресурси: злато, нефт, царевица, захар и т.н. По своя вид функциониране стоковият пазар е най-близък до фондовия пазар.

Преди да “излезете” на борсата

Ако желаете да търгувате успешно на финансовия пазар, необходимо е да спазвате следните инструкции:
Изберете финансов пазар. Най-напред трябва да решим в кой сегмент желаем да търгуваме. На валутния пазар може да се търгува с малък депозит. На фондовия пазар търговията се води с реални пари, така че е нужен голям капитал.

Изберете брокер. Брокерът е посредник, които изпълнява вашите търговски поръчки на борсата. При избора на брокер трябва да се отчетат няколко параметри: условия на търговия, клиентска поддръжка и т.н.

Започнете да търгувате само след обучение на демо сметка. Желателно е да не внасяте веднага голяма сума реални пари. Професионалните трейдъри съветват депозитът да не се увеличава, докато стартовият капитал не бъде удвоен.

Вашият коментар