Търгуване с тренда

търгуване с тренда

Търгуване с тренда – какво представлява

Тренда (Trend), Market Trend или Price Trend – това е тенденцията цената на даден финансов инструмент, стока или валута да се движи в дадена посока за определен времеви период. Цената може да е в тенденция да се покачва, в тенденция на спад или в застой, когато липсва тренд.

Как се заражда и как приключва тренда

Трендът обикновено се заражда по фундаментални причини. Да разгледаме началото на един тренд на покачване в цената на случаен финансов инструмент:
Спадът на цената приключва с капитулация на последните участници в пазара, които са смятали, че цената ще промени посоката си на движение, но тя е продължавала да не го прави. След маркиране на техническо дъно започва период на акумулация на дълги позиции от т.н. „умни пари“. Това са институционалните участници в пазара. Те разполагат с човешкия и интелектуалния ресурс да достигнат до статистически правилни фундаментални заключения и същевременно с финансов ресурс. Това им позволи да са движеща сила в промяната на цената на инструмента.
За начало на тренда смятаме образуване на второ, по-високо техническо дъно от това на капитулацията. То показва, че цената, на която инструментът се търгува в този момент, е разумна. Това е според мнението на по-голямата част от капитала, участващ в образуването ѝ.

Тренд: Интензивност на тренда

Трендът може да бъде:
Агресивен – такъв ще е при рязко покачване на цената, твърде интензивно за съответния период от време. Често такъв тренд е задвижван от емоциите на пазарните участници, и ако не е фундаментално подкрепен, е застрашен от внезапно обръщане.
Пасивен – бавно и постепенно покачване на цената, без никакви конструктивни корекции, но и без сигнали за обръщане.
Конструктивен – тенденция на покачване на цената, при която обаче присъстват периодични корекции, които проверяват увереността на пазарните участници в силата на тренда и потвърждението на тази увереност е още по-силен сигнал за продължаването му.

Как да се възползваме от тренда

От тренда може да се възползваме като преценим неговата интензивност и използваме подход за заемане на позиции, който ще ни даде статистическо предимство за успех в съответния вид тренд.

Вашият коментар