3 общи техники за управление на течни отпадъци

Уверете се, че правилно изхвърляте течни отпадъци

Течни отпадъци съдържат голям брой химически компоненти, включително метали и соли. Изключително важно е, за да избегнете излагането на работниците си на опасни химикали.  В резултат на това е важно отпадъците да се изхвърлят възможно най-скоро.

По време на процеса на извозване на отпадъците трябва да се уверите, че вашият бизнес ще поеме по възможно най-добрия път, за да осигури правилното и безопасно управление на течните отпадъци.

Евроканал е компания, посветена на управлението и третирането на течни отпадъци и поддръжката на септични ями. Ако имате въпроси относно нашите услуги, позвънете ни на 0877 77 63 77, офисът ни се намира на адрес гр.София, кв.Врaждебна ул.46 N2a.

Ето някои от най-често срещаните техники, използвани за изхвърляне на този вид отпадъци:

  • Утаяване и дехидратация – И двете са често срещани техники, които вашата компания може да използва, когато иска да премахне нетоксичните течни отпадъци. По време на процеса на дехидратация всички твърди вещества се оставят, докато течностите се извличат и отлагат в контейнер за задържане. Екстрахираната течност се неутрализира от химическа гледна точка и се филтрира, преди да се изхвърли.
  • Изгаряне – Това е един от най-разпространените методи, които компаниите използват за изхвърляне на течни отпадъци. Това е и най-добрият вариант, когато става въпрос за работа с опасни течности. При запалване на течности с огън, високите температури ще премахнат напълно всички твърди предмети. Оставяне на водата без никакви токсични отпадъци, като отпадъци, отломки, масла, киселини и много повече токсични вещества.
  • Отстраняване на отпадъци от кореновата зона. Този специфичен метод за изхвърляне на отпадъци обикновено се използва за работа с човешки отпадъци. Преди получените течности да се освободят в околната среда или да преминат през системи за пречистване, следват се няколко стъпки. На първо място, течните отпадъци ще бъдат филтрирани с помощта на съвременни системи, преди да преминат през седиментационните резервоари. Накрая, филтрираната вода преминава през полиращи водоеми, които пречистват водата.

Докато системата за филтриране на кореновата зона е най-трудна за изпълнение по отношение на времето за инсталиране и ресурсите, тя е може би най-добрата и най-полезна система за изхвърляне, когато става въпрос за работа с човешки отпадъци.

Вашият коментар